دانلود فایل word مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (نشریه 55)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (نشریه 55) :

مشخصات, استانداردها و ضوابط تعریف شده در این نشریه به منظور ارائه طریق و اعلام نکات فنی لازمالاجرا در انجام کارهای ساختمانی (بناهای متعارف و عملیات وابسته به آنها) میباشد, این نشریه به خودی خود کامل بوده و اجراکنندگان باید با توجه به این مشخصات نسبت به اجرای عملیات ساختمانی زیر نظر دستگاه نظارت بپردازند. برای تکمیل این مشخصات, بسته به نیاز چنانچه مشخصات و ضوابطی در نشریه مشخصات فنی خصوصی وجود داشته باشد که مغایر با مندرجات این نشریه باشد , اولویت با مشخصات فنی خصوصی است. به طور خلاصه این نشریه راهنمایی برای تمامی امور فنی و مشخصات اجرایی پروژهها است. استناد به دیگر ضوابط از مسئولیتهای پیمانکار در مورد اجرای این مشخصات نمیکاهد. چنانچه در مواردی با توجه به شرایط خاص ضمن اجرای کار , مشخصات فنی منطقیتری وجود داشته باشد, مهندسان مشاور باید در مشخصات فنی خصوصی, این موارد را صراحتاً ذکر نموده و مراتب را برای بررسی و اظهار نظر به دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارائه نمایند تا در صورت حصول اطمینان از انسجام مطالب پیشنهادی, از آنها در آینده در اصلاح مشخصات استفاده شود.

لینک کمکی